Včelí pastva/ Přehled čeledí publikovaných rostlin

Základem systému podle řádů a čeledí použitého v této publikaci k uspořádání uvedených druhů rostlin, které jsou zdrojem pastvy včel, je poslední vydání klasického díla systematické botaniky: A. Takhtajan. Flowering plants. 2nd edition. Springer. 2009.

(Přitom byly respektovány úpravy odrážející vývoj poznání posledních let – zejména aktuální stav vývoje systému podle Angiosperm Phylogeny Group – A. P. G. III.)

NAHOSEMENNÉ

Jsou rostliny s nekrytými vajíčky, bez pravých květů a plodů. Nedokonalé vedení vody tzv. tracheidami u nich vyžaduje úspornou stavbu fotosyntetického a transpiračního aparátu se silnou kutikulou a malou odparnou plochou listů v podobě zpravidla víceletých jehlic nebo šupinovitých listů cypřišovitých, navíc často s bělavými voskovými proužky k dalšímu omezení výparu vody v zimním období – době jejího ztíženého přísunu. Jemné jehlice modřínů bez této ochrany jsou opadavé. Nahosemenné dominují zejména v severní chladné temperátní zóně v biomu tajgy.

Řád: borovicotvaré (Pinales)Čeleď: borovicovité (Pinaceae)s. 31////

Borovicovité jsou jednodomé stromy s vajíčky a semeny v šišticích a s pylovými zrny (s výjimkou modřínů) zpravidla s dvojicí vzdušných vaků. Jejich význam jako zdrojů pylu je nepatrný – opět s výjimkou modřínů v některých sezónách v předjaří. Nahosemenné jehličnany hostí řadu druhů stejnokřídlého hmyzu s největší tvorbou medovice ve vrcholném až pozdním létě a v tom spočívá jejich hlavní význam pro mnoho druhů hmyzu včely, nevyjímaje.

… další obsah v registrované verzi!!!